ClinicDrive er et brugervenligt administrations- og driftssystem til tandlægebranchen. Løsningen digitaliserer, automatiserer og organiserer størstedelen af de administrative opgaver, som i dag tager uhensigtsmæssigt tid fra klinikejeren og medarbejderne. 

Vi har stået for alt softwareudvikling af systemet som et SaaS samarbejde, hvor vi også drifter, hoster og videreudvikler på løsningen i dag.

Projektets detaljer

kunde: ClinicDrive

hvornår: 2019 – igangværende

løsning: Webapp & adminpanel

Tools/tech: ANGULAR, LARAVEL BACKEND, Software-as-a-Service, AMAZON WEB SERVICES

Admin panel

Administratorplatformen er tiltænkt alle ledelsesopgaver i en klinik herunder lønberegning og ferieplanlægning.  Systemet samler alle oplysningerne ét sted, og giver et overblik over klinikkens medarbejderressourcer, vagtplanlægning, events, dokumenter, fraværsstyring, opgavestyring mm. Vi har eksempelvis implementeret en interaktiv kalender, som gør at man nemt kan håndtere klinikkens kapacitet, som opdateres i realtid. 

Web app til medarbejdere

Medarbejderplatformen er udviklet som en web applikation og kan tilgås via browseren på en tablet.  Løsningen sørger for at medarbejderne kan tilgå overblik over vagtplan, ferie, overarbejde og begivenheder. De kan kommunikere med hinanden samt oprette og løse opgaver med dokumentation.

Et samarbejde mellem specialister

ClinicDrives succes skyldes i høj grad de involverede partnere i projektet. Specialister fra tandlægebranchen har sørget for at stille krav og formidle behov til de helt rette funktionaliteter. Designbureauet /et al. sørger for at indtænke den gode brugeroplevelse, hvor vi udvikler, implementerer og drifter hele den tekniske platform samt bidrager med teknisk rådgivning undervejs. Samarbejdet har været præget af en agil projektstyring, hvor der løbende er evalueret og justeret, hvilket håndteres bedst gennem en tæt dialog, transparens og tillid.

Systemets opbygning

Løsning er udviklet i teknologier som gør, at vi kan arbejdet hurtigt og effektivt. Frontenden er udviklet i frameworket Angular og backenden består af en API i frameworket Laravel. Laravel har mange funktioner indbygget, som gør udviklingsprocessen effektiv og resultatorienteret. 

Systemet hostes på Amazon Web Services (AWS) i en opsætning som sikrer stor driftssikkerhed gennem redundante servere og autoskalering af kapacitet. Autoskalering af kapacitet gør at brugerne aldrig vil opleve et langsom system grundet pressede servere, men at der ikke betales for servere der ikke er nødvendige. Denne skalering sker automatisk og justeres flere gange i timen.

Andreas har været den primære kontaktperson igennem hele forløbet.

Tag fat i ham for at høre nærmere om projektet

Flere cases